Skip to content
Tyttö likaantuu leikkiessään mutalammikossa

Jäsentymättömän leikin merkitys

”Lapset kasvavat liian nopeasti” on lause, jota usein käytetään puhuttaessa nykyajan lapsista – olet saattanut itsekin todeta niin. Lapsuudenkokemuksemme ja meidän vanhempien lapsuudenaikainen maailmamme eroavat suuresti siitä todellisuudesta, jossa meidän lapsemme elävät. Se huolestuttaa meitä, mutta voisiko olla niin, että oma elämäntapamme ja huoli lapsistamme rohkaiseekin lapsiamme kasvamaan liian nopeasti? Nykymaailman hektinen kiire saattaa olla syynä siihen, että meillä on vähemmän vapaa-aikaa yhdessä perheen kanssa.

Näin ollen perheen parissa viettämämme aika on arvokasta, ja sitä vietetään ennen kaikkea sisätiloissa tai etukäteen suunnitelluissa toiminnoissa, joissa perheen kanssa seurustelusta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Lisääntyvän kaupungistumisen vuoksi on myös vähemmän ulkoilualueita, joissa lapset voisivat juosta ja leikkiä vapaasti. Monissa perheissä podetaan aika- ja resurssipulaa, minkä vuoksi lapset katsovat läksyjen teon jälkeen todennäköisemmin televisiota kuin leikkivät pihassa tai puistossa.

Tarkoittaako se samalla sitä, että lapset menettävät tärkeän kyvyn hallita jäsentymätöntä leikkiä? Haastattelimme kymmenessä* maassa 1 500 äitiä, joilla oli enintään 12-vuotiaita lapsia. Halusimme selvittää, olivatko hekin sitä mieltä, että lapset kasvavat liian nopeasti. Samalla selvitimme heidän mielipiteitään jäsentymättömästä leikistä ja pyrimme saamaan käsityksen siitä, mikä heidän mielestään oli kaikista tärkeintä. Yhteistyössä tohtori Jerome Singerin ja tohtori Dorothy Singerin kanssa analysoimme ja julkaisimme näiden haastattelujen tulokset raportissa nimeltä ‘Giving our Children the Right to be Children’.

Kun menetetään kyky leikkiä: seuraukset

Tutkimus osoittaa, että vähintään joka toinen äiti (52%) maailmassa on sitä mieltä, että lapsuus (kuten he ovat sen oppineet tuntemaan) on jo ohi, ja 77% kertoo olevansa huolissaan siitä, että nykyajan lapset kasvavat liian nopeasti Äidit ovat myös sitä mieltä, että jäsentymättömän leikin puuttuminen ja paikallaanolon lisääntyminen saattavat vaikuttaa lapsen terveyteen:

  • 62% ei ole yllättynyt siitä, että lapset ovat nykyään ylipainoisia ja.
  • 37% on huolissaan siitä, etteivät heidän omat lapsensa leiki riittävästi pysyäkseen fyysisesti terveinä.

Arkisista murheistaan huolimatta äidit haluavat antaa lapsilleen enemmän mahdollisuuksia jäsentymättömään leikkiin. He haluavat suojella lapsuutta ja saada sen takaisin niin omille lapsilleen kuin myös tuleville sukupolville etsimällä toimintoja, joissa lapsi saa kokea iloa ja jännitystä leikin kautta. Tutustu leikkeihin puuhaa lapsille osiossa. *Haastattelut tehtiin Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Argentiinassa, Brasiliassa, Ranskassa, Thaimaassa, Kiinassa, Intiassa, Turkissa ja Etelä-Afrikassa.