Kelime Dağarcığı Egzersizleri

Araştırmalar, okul başarısında kelime dağarcığının önemli rol oynadığını gösteriyor. Kelime haznesi zengin olan çocuklar, daha çabuk okuma ...

Araştırmalar, okul başarısında kelime dağarcığının önemli rol oynadığını gösteriyor. Kelime haznesi zengin olan çocuklar, daha çabuk okuma yazma öğreniyor.

  • Evinde zengin okuma-yazma gereçleri bulunan, büyük resimli kitaplarla çalışan, kendisine hikaye, masal anlatılan aile ortamından gelen çocuklar, okuma-yazma öğrenmenin ön koşulunu büyük ölçüde gerçekleştirmiş oluyorlar.
  • Okuma yazma eğitimi için en önemli unsurlardan biri de kelime bilgisi. Pek çok araştırma, okul başarısında kelime bilgisinin önemli rol oynadığını ve kelime dağarcığı yüksek öğrencilerin okuma yazmaya daha çabuk geçtiğini gösteriyor.
  • Resimli hikaye kitapları okuma, hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, dramatik oyunlar, hikaye resimlerinin ve kendi yaptıkları resimlerin yorumlanması gibi etkinlikler çocuklarda ifade edici dilin gelişmesini sağlıyor.
  • Harf bilgisi de okuma yazma becerisinin önemli bir parçası. Bu nedenle öğrencilerin alfabe bilgilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanmalı. Harflerin seslerini tanıtan görsel sunumlar, alfabedeki harflerin bulunduğu görsellerin duvarlara asılması, çocukların havada ve kum üzerinde harfleri çizebilmesi, oyun hamurlarından harfler yapmaları gibi etkinlikler alfabe bilgisinin gelişimini sağlar.

Çocuğunuzla ne sıklıkta eğitici oyunlar oynuyorsunuz?