người đang giặt quần áo đỏ trong xô nước xà phòng

Bột giặt OMO

Bột giặt OMO
100g
400g
800g
1.2kg
3kg
4.5kg
6kg