người đang giặt quần áo đỏ trong xô nước xà phòng

Bột giặt OMO Comfort

Bột giặt OMO Comfort Tinh Dầu Thơm Nồng Nàn
360g
720g
2.7kg
4kg
5.5kg
Bột giặt OMO Comfort Tinh Dầu Thơm Ngất Ngây
720g
2.7kg
4kg
5.5kg