người đang giặt quần áo đỏ trong xô nước xà phòng

Bột giặt OMO Matic

Bột giặt OMO Matic cửa trên
3kg
6kg
Bột giặt OMO Matic cửa trước
3kg
6kg

Giới thiệu sản phẩm

Bột giặt máy OMO Matic Cửa Trên, công thức đột phá từ hệ 3 hoạt chất loại bỏ vết bẩn ngay trong lồng giặt mà không cần ngâm hay vò lâu. Kết hợp 3 lợi ích vượt trội: làm trắng, làm sáng & xoáy bay hoàn toàn vết bẩn

Bột giặt máy OMO Matic Cửa Trước, công thức đột phá từ hệ 3 hoạt chất loại bỏ vết bẩn ngay trong lồng giặt mà không cần ngâm hay vò lâu. Kết hợp 3 lợi ích vượt trội: làm trắng, làm sáng & xoáy bay hoàn toàn vết bẩn

Các lợi ích chính

  • Công thức đột phá từ hệ 3 hoạt chất loại bỏ vết bẩn ngay trong lồng giặt mà không cần ngâm hay vò lâu.
  • Kết hợp 3 lợi ích vượt trội: làm trắng, làm sáng & xoáy bay hoàn toàn vết bẩn.