Skip to content
Nước Giặt Máy

Bột giặt Tay, OMO Matic cửa trước

Túi 3.0Kg

Giới thiệu sản phẩm

Bột giặt máy OMO Matic Cửa Trước, công thức đột phá từ hệ 3 hoạt chất loại bỏ vết bẩn ngay trong lồng giặt mà không cần ngâm hay vò lâu. Kết hợp 3 lợi ích vượt trội: làm trắng, làm sáng & xoáy bay hoàn toàn vết bẩn

Các lợi ích chính

• Công thức đột phá từ hệ 3 hoạt chất loại bỏ vết bẩn ngay trong lồng giặt mà không cần ngâm hay vò lâu.
• Kết hợp 3 lợi ích vượt trội: làm trắng, làm sáng & xoáy bay hoàn toàn vết bẩn.

TÊN SẢN PHẨM KÍCH CỠ GIÁ (VND)
OMO Matic cửa trước 3 kg 3 kg 176,000
OMO Matic cửa trên 4.5 kg 4.5 kg 234,000
OMO Matic cửa trên 6 kg 6 kg 305,000