Skip to content
Lượng dùng cho Bột giặt

Lượng dùng cho Bột giặt

Sử dụng chính xác lượng bột giặt có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ rằng với nguồn nước có nhiều tạp chất – và tùy theo độ bẩn của quần áo – bạn có thể tùy chỉnh lượng bột giặt cho phù hợp.

Nước ít tạp chất 80ml 120ml 200ml
Nước vừa tạp chất 120ml 160ml 240ml
Nước nhiều tạp chất 160ml 200ml 280ml

 

Nước ít tạp chất 110ml 150ml 230ml
Nước vừa tạp chất 150ml 190ml 270ml
Nước nhiều tạp chất 190ml 230ml 310ml

 

GIẶT SƠ – Cho thêm 100ml. GIẶT TAY – 100ml/10 lít nước (cho 1 lồng giặt đầy) Nếu muốn, bạn có thể sử dụng nhiều hơn đối với các trường hợp quần áo quá bẩn, nhưng tối đa là 400ml. Để có kết quả tốt nhất, sử dụng 1 nắp (35ml) cho vào khay đựng bột giặt trong máy giặt của bạn.