Nhảy lò cò vòng quanh thế giới | Omo

Vừa chơi, vừa học, vừa rèn luyện thể chất cùng trò chơi nhảy lò cò!

Trò chơi nhảy lò cò phiên bản mới:

  1. Bảo bé dùng phấn vẽ ô nhảy lò cò trên đất trống và phẳng
  2. Giả vờ mỗi ô là một đất nước và viết tên nước vào ô đó
  3. Đưa bé một viên sỏi để bé gieo vào ô đầu tiên
  4. Nếu bé gieo trúng vào ô đã quy định, bé có thể nhảy vào ô này
  5. Bé đọc tên nước ở ô đó và trả lời một số câu hỏi của mẹ về nước này
  6. Nếu gieo sỏi không trúng, bé nhường lượt chơi cho người khác.