đứa trẻ nhìn qua ống nhòm trên cánh đồng

Con của tôi, cuộc viễn chinh thiên nhiên của tôi!

Để biết thêm quan điểm của trẻ em và các Mẹ về thiên nhiên, hãy xem tại đây… Trẻ em ngày nay bị thiên nhiên thu hút rất nhiều.

Cha mẹ có thể học được từ trẻ một đôi điều. Để biết thêm quan điểm của trẻ em và các Mẹ về thiên nhiên, hãy xem tại đây… Trẻ em ngày nay bị thiên nhiên thu hút rất nhiều. Các em có xu hướng quan tâm và tôn trọng môi trường, và thường hiểu rõ các vấn đề của môi trường nhiều hơn cha mẹ.

Trong nghiên cứu toàn cầu của OMO – Ngại Gì Vết Bẩn “Trẻ Em và Thiên Nhiên”, nhiều Mẹ nói rằng họ muốn biết nhiều hơn về thiên nhiên và môi trường; và họ tự hào vì đã học được những kiến thức đó từ con của mình. 75% các Mẹ tự hào vì có con hiểu biết về môi trường nhiều hơn họ.

Ngày nay, các nhà bảo vệ môi trường nhỏ tuổi và nhiệt tình (78%) tin rằng cha mẹ nên hành động nhiều hơn để bảo vệ thế giới và tìm thêm phương cách để tương tác với môi trường. Trẻ em có sức ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ hơn cha mẹ để tạo ra những thay đổi, dù lớn hay nhỏ, đối với thế giới chúng ta đang sống. 

Những hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Đây là 5 hành động mà trẻ em toàn cầu đã thực hiện nhiều nhất để bảo vệ thiên nhiên và môi trường:

  1. Không xả rác

  2. Tắt ti vi khi không xem

  3. Tắt đèn khi không dùng

  4. Yêu thương động vật

  5. Tiết kiệm giấy

Tuy nhiên, với tất cả nhiệt tình bảo vệ thiên nhiên, 45% trẻ nói rằng chúng học về thiên nhiên từ ti vi nhiều hơn từ các hoạt động thực tế. Giải thích cho tình trạng này, có thể do 84% các Mẹ tin rằng việc giáo dục con trẻ về thiên nhiên và môi trường là trách nhiên của nhà trường.

Để khám phá OMO – Ngại Gì Vết Bẩn sẽ giúp bạn thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng tác động tích cực lên môi trường ra sao, hãy xem Dự Án Hành Tinh Sạch của chúng tôi