Skip to content
Thông tin Bảng Giá Sản Phẩm

Thông tin Bảng Giá Sản Phẩm

TÊN SẢN PHẨMKÍCH CỠGÍA (VND)
Bột giặt  
OMO hệ bọt thông minh 400 gr400 gr18,500
OMO hệ bọt thông minh 800 gr800 gr36,500
OMO hệ bọt thông minh 1.2 kg1.2 kg53,000
OMO hệ bọt thông minh 3 kg3 kg129,000
OMO hệ bọt thông minh 4.5 kg4.5 kg189,000
OMO hệ bọt thông minh 6 kg 6 kg238,000
OMO hương Comfort nồng nàn 360 gr360 gr18,500
OMO hương Comfort nồng nàn 720 gr720 gr36,500
OMO hương Comfort nồng nàn 2.7 kg2.7 kg129,000
OMO hương Comfort nồng nàn 4.1 kg4.1 kg189,000
OMO hương Comfort nồng nàn 5.5 kg5.5 kg238,000
OMO hương Comfort ngất ngây 720 gr720 gr36,500
OMO hương Comfort ngất ngây 2.7 kg2.7 kg129,000
OMO hương Comfort ngất ngây 4.1 kg4.1 kg189,000
OMO hương Comfort ngất ngây 5.5 kg5.5 kg238,000
OMO Matic cửa trước 4.5 kg4.5 kg234,000
OMO Matic cửa trước 6 kg6kg305,000
OMO Matic cửa trước 3 kg3 kg176,000
OMO Matic cửa trên 4.5 kg4.5 kg209,000
OMO Matic cửa trên 6 kg6 kg273,000
OMO Matic cửa trên 3 kg3 kg154,000
Nước giặt   
OMO Matic cửa trên, màng chắn kháng bẩn polyshield 2.7 lít2.7 lít163,000
OMO Matic cửa trên, màng chắn kháng bẩn polyshield 4.2 lít4.2 lít239,000
OMO Matic cửa trên, màng chắn kháng bẩn polyshield (dạng túi) 2.7 lít2.7 lít139,000
OMO Matic cửa trước, bền màu 2.4 lít 2.4 lít163,000
OMO Matic cửa trước, bền màu 3.8 lít 3.8 lít239,000
OMO Matic cửa trước, bền màu (dạng túi) 2.4 lít 2.4 lít139,000
OMO Matic cửa trước, bền màu 2.3 lít 2.3 lít163,000
OMO Matic cửa trước, bền màu (dạng túi) 2.3 lít 2.3 lít139,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 2.4 lít2.4 lít163,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort (dạng túi) 2.4 lít2.4 lít139,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 3.8 lít3.8 lít239,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 3.7 lít3.7 lít239,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort (dạng túi) 3.7 lít3.7 lít191,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort 2.3 lít2.3 lít163,000
OMO Matic cửa trên, hương Comfort (dạng túi) 2.3 lít2.3 lít139,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da 2.3 lít 2.3 lít163,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da (dạng túi) 2.3 lít 2.3 lít139,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da (dạng túi) 3.7 lít 3.7 lít191,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da 2.4 lít 2.4 lít163,000
OMO Matic dịu nhẹ trên da (dạng túi) 2.4 lít 2.4 lít139,000