Skip to content
Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Koruyalım

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Koruyalım

Doğada bulunan tüm varlıklar muhteşem bir denge ve uyum içindedir. Bu dengeyi bozan tek canlı türü ise maalesef insandır. İnsanoğlunun doğa üzerindeki yıkıcı faaliyetleri bu kusursuz dengeyi bozmakta ve hayvanların yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, insanoğlunun doğada var olma mücadelesi yüzünden birçok hayvanın nesli tükenmek üzeredir. Plansız nüfus artışı, kentleşme, ormanların yakılması, hayvanların doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve bunun gibi insan kaynaklı birçok sebep çeşitli hayvanların sayısını azaltmakta ve ekosistemin dengesini hızlı bir şekilde bozmaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar nesli tükenmekte olan hayvanların sayısının giderek arttığını gösteriyor. Doğal zincirinin bozulmaması için insanoğlunun vakit kaybetmeden harekete geçmesi ve nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına alması gerekiyor. Uzmanlara göre bu sorunun çözümü çok açık ve basit: İnsanlar hayvanları koruma konusunda bilinçlendirilmeli! Peki bu bilinçlendirme nasıl yapılabilir? Okullarda, aile içi verilen eğitimlerde ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla bu konu yaygınlaştırılmalı, doğal dengenin bozulmasının insanlara da zarar vereceği anlatılmalıdır.

Bilinçli bir koruma olmazsa bir gün sadece hayvan türlerinin değil doğal yaşamın da yok olabileceği unutulmamalıdır. Doğada bulunan en ufak canlıların bile yaşama hakkı vardır ve hiç kimse hiçbir canlının yaşam hakkına müdahale etmemelidir. Doğamız için son derece önemli olan bu konu hakkında insanlar küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirilmeli ve diğer canlıların yaşam haklarının en az insanlar kadar önemli olduğu öğretilmelidir.