Skip to content
Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Amacımız, sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak.Hem işimizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu ileriye taşıyacak yeni iş modelleri geliştiriyoruz. İnsanların daha sürdürülebilir ürünlere yönelik giderek artan talebini karşılıyor ve herkes için daha parlak bir gelecek yaratıyoruz.Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, bir yandan işimizi iki kat büyütürken, diğer yandan çevresel ayak izimizi azaltmamıza ve pozitif sosyal etkimizi artırmamıza yardımcı olacak.Ayrıca orman tahribatı ve iklim değişikliği, su, temizlik hizmetleri ve hijyen ve sürdürülebilir tarım ve küçük ölçekli çiftçiler gibi alanlarda küresel ölçekte bir değişim yaratabilmek için çeşitli ortaklarla işbirliği yapıyoruz.2010 yılında hayata geçirdiğimiz Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, bir yandan işimizi iki kat büyütürken, diğer yandan çevresel ayak izimizi azaltmamıza ve pozitif sosyal etkimizi artırmamıza yardımcı olacak.Planımız kapsamında üç büyük hedefimiz var.2020 yılına kadar;

  •  Bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliğini artıracağız
  • Ürünlerimizin çevresel etkilerini yarı yarıya azaltacağız
  • Değer zincirimizde çalışan milyonlarca kişinin geçim kaynaklarını iyileştireceğiz

 Köklü Değişim İnsanlık tarihinde bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz ve bu noktada, gezegenimiz üzerindeki tüm canlıların iyiliği için bu değişimi gerçekleştirmemiz gerekiyor.Dünyamızın, merkezinde sürdürülebilirliği barındıran yeni bir iş modeline ihtiyacı var.Sadece bu gerçeği anlayan işletmeler ayakta kalacak.Sadece sürdürülebilir şekilde büyüyenler başaracak.Şimdi, daha parlak bir gelecek yaratmanın tam zamanı.