siirtyä sisältöön
poika katselee kiikareita

Lapseni on ympäristötietoinen

Lapset oppivat vanhemmiltaan yhtä ja toista. Lue lisää äitien ja lasten mielipiteitä luonnosta tästä…

Luonto kiehtoo lapsia. Lapset ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja kunnioittavat sitä, ja heillä on usein myös enemmän tietoa ympäristöasioista kuin vanhemmillaan. Omon maailmanlaajuisen Children and Nature -tutkimuksen yhteydessä haastattelemistamme äideistä monet toivoivat, että he tietäisivät enemmän luonnosta ja ympäristöstä. He kertoivat myös olevansa ylpeitä saadessaan oppia lapsiltaan. 75 % sanoi olevansa ylpeitä siitä, että heidän lapsensa tietävät enemmän luonnosta kuin he itse.

Nykypäivän nuoret ja innokkaat ympäristöaktivistit (78 %) ovat sitä mieltä, että heidän vanhempiensa pitäisi tehdä enemmän maapallon suojelemiseksi ja löytää enemmän tapoja toimia yhdessä maailman kanssa. Lapsella voi olla voimakas myönteinen vaikutus meihin vanhempiin, ja hän voi saada aikaan sekä pieniä että suuria muutoksia maailmassa jossa elämme.

Pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus

Tässä on viisi lasten suosituinta tekoa, joiden kautta he tuntevat suojelevansa luontoa ja ympäristöä:

  1. Ei saa roskata.

  2. Sulje televisio, kun sitä ei katsota.

  3. Sammuta valot, kun niitä ei tarvita.

  4. Kohtele eläimiä oikein.

  5. Älä tuhlaa paperia.

Innokkuudestaan huolimatta 45 % lapsista myöntää, että he valitettavasti oppivat luonnosta pikemminkin television kuin todellisen elämän kautta. Yksi selitys tälle saattaa olla se, että 84 % maailman äideistä on sitä mieltä, että koulun tehtävä on antaa lapsille tietoa luonnosta ja ympäristöstä. Lisätietoa siitä, miten Omo voi auttaa sinua tekemään pieniä mutta myönteisiä muutoksia ympäristön eduksi saat Cleaner Planet Plan -suunnitelmastamme.