siirtyä sisältöön
Vastuullista yritystoiminta

Vastuullista yritystoimintaa kestävämmän maailman puolesta

Vastuullisessa yritystoiminnassa kannattavuus ympäristön huomioon ottaminen ja yrityskansalaisuus ovat mukana vaikuttamassa toiminnan kaikkiin osiin.

Globaalina yrityksenä Unileverillä on myös globaali tehtävä – ja vastuu. Voimme kuitenkin tehdä maailmasta paremman vain toimimalla kaikki yhdessä. Siksi päämääränämme on tuoda kestävä elämäntapa osaksi ihmisten arkea.1

Vastuullinen yrittäjyys

Vastuullisessa yritystoiminnassa

kannattavuus

ympäristön huomioon ottaminen ja

yrityskansalaisuus

ovat mukana vaikuttamassa toiminnan kaikkiin osiin. Tarkoituksena on toisin sanoen luoda pitkäaikaista arvoa liiketoimintastrategialla, jossa painotetaan muitakin tavoitteita kuin taloudellista hyötyä. Tavoitteita, jotka perustuvat yrityksen omaan toimintaan ja antavat tilaa myös eettisille, sosiaalisille, kulttuurisille ja ympäristöllisille näkökohdille.² Siksi me Unileverillä olemme löytäneet mahdollisuuksia käyttää yrityksemme suurta kokoa tehdäksemme hyvää. Muutamia esimerkkejä:

445 miljoonan euron investoinnit aliedustettujen ryhmien omistamiin yrityksiin.

53 % muovipakkauksistamme on uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai kompostoitavia.

Soveltamisalan 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 64 prosenttia vuodesta 2015.

Teemme kestävästä elämäntavasta arkipäivää.¹

Muun muassa tämäntyyppisten toimien ansiosta 700 globaalia asiantuntijaa on valinnut Unileverin yritykseksi, joka on onnistunut parhaiten sisällyttämään vastuullisuuden strategiaansa, ja nimennyt meidät jo 12. vuotena peräkkäin ”Corporate sustainability leaderiksi”.³

Suunnitelmamme: kestävää elämää

Me Unileverillä katsomme, että myötävaikuttaminen nykyisten ilmastonmuutosten ratkaisemiseen on työtämme. Vaikka toimintamme laajenee, tavoitteenamme on puolittaa tuotteidemme ympäristövaikutukset. Tämä voidaan saavuttaa vain muuttamalla tuotteidemme valmistustapaa – sekä tuotteiden sisältöä että pakkaustapaa. Esimerkki tästä on Omo-pyykinpesuaineiden tiivistäminen ja niiden tehon parantaminen. Kun pesuainetta tarvitaan pienempi annos pesukertaa kohden, myös vaikutukset ympäristöön pienenevät. Tämä on vain yksi tapa, jolla Unilever voi auttaa kuluttajia säästämään ympäristöä, kun he käyttävät tuotteitamme. Tiivistetty tuote vaatii myös vähemmän pakkausmateriaalia, jolloin kuljetukset tehostuvat. Kun yhteen kuljetukseen mahtuu enemmän tuotteita, säästyy energiaakin. Ei kannata myöskään unohtaa, että Omo-pyykinpesunesteet ovat 91 % biohajoavia ja että pullojen valmistukseen on käytetty 97 % kierrätysmuovia. Pullot ovat puolestaan 100 % kierrätettäviä. Siksi pakkauksemme saavat ylpeinä kantaa EU:n ympäristömerkkiä eli EU-kukkaa.

Uusiutuva energia Eräs toinen merkittävä Unileverin toteuttama toimenpide on siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Muutos on tärkeä meille yrityksenä, mutta sitäkin tärkeämpi ympäristölle. Visionamme on vähentää hiilidioksidin nettopäästöt nollaan, mihin vaaditaan aktiivista työtä, sillä meidän on tuotettava enemmän uusiutuvaa energiaa kuin itse kulutamme. Uusiutuvan sähkön tuottamiseksi olemme lisäksi asennuttaneet aurinkopaneeleja tuotantolaitoksiimme 18 maassa. Uskomme, että hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä voimme yhdessä muuttaa maailmaa.

Mitä muuta Unilever tekee?

Haluatko tietää lisää Unileverin vastuullisuustyöstä ja niistä toimenpiteistä ja panostuksista, joilla luomme pitkäaikaista arvoa niin ihmisille kuin ympäristölle ja ilmastollekin? Tutustu vastuullisuusagendaamme. Siinä kerromme tarkemmin eri tavoista, joilla kannamme vastuuta brändejämme, työntekijöitämme ja kumppaneitamme hyödyntämällä. Tavoitteenamme on muuttaa maailmaa ja omaa toimintaamme pysyvästi myönteiseen suuntaan.¹

¹https://www.unilever.se/our-company/

²https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2019/mars/vad-ar-hallbart-foretagande/

³https://www.unilever.se/news/2022/vi-har-utsetts-till-corporate-sustainability-leader-for-12e-aret-i-rad/

Omo Color pyykinpesuneste | Omo

https://www.via.se/hallbarhet/unilevers-plan-ett-hallbart-liv.html

https://www.unilever.se/brands/home-care/via/

https://www.via.se/tvatt/tvattmedel/produkter/via-color-flytande-1.html

https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/

https://www.unilever.se/news/2019/through-renewables-we-can-literally-change-the-world/

¹https://www.unilever.se/planet-and-society/