siirtyä sisältöön
mãe e filha deitadas na grama

Äitien ajatuksia

Tutkimus osoittaa, että äidit ympäri maailmaa haluavat lapsilleen samoja asioita.

Kaikkialla maailmassa äidit ymmärtävät kokemukseen perustuvan oppimisen ja leikin tuomat sosiaaliset, älylliset ja fyysiset hyödyt lapsen kehitykselle. Me vanhemmat ymmärrämme vaistomaisesti kokemukseen perustuvan leikin edut, koska me olemme itse kokeneet sen! Me vertaamme leikin tuomia etuja tuntemaamme huoleen lapsen turvallisuudesta, aikapulaan (erityisesti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa) ja hyvien leikkipaikkojen puutteeseen, mikä puolestaan estää lasta hyödyntämästä jäsentymättömän leikin etuja. Äidit eivät tietenkään halua altistaa lastaan vaaroille. Omon raportissa Giving Children the Right to be Children todetaan, että äidit ovat huolissaan lasten turvallisuudesta (48%) tai he pelkäävät lasten satuttavan itsensä (24%).

Tätäkin huolestuttavampaa on kuitenkin se, että lähes puolet maailman äideistä myöntää, että huoli lapsesta pitää lapsen sisätiloissa. Lisäksi suurin osa äideistä (71 %) myöntää, että he antavat lasten istua sisällä liikaa paikoillaan katsoen televisiota tai pelaten tietokonepelejä. Nykyään monet lapset asuvat perheissä, joissa on kaksi työssä käyvää vanhempaa, joten ei ole mikään yllätys, että aikapula on myös leikin esteenä (33 %) vanhemmille, jotka yrittävät luoda uraa, huolehtia vanhemmuudesta, taloudesta ja sosiaalisista toiminnoista. Me kaikki varmasti pyrimme asettamaan lapsemme etusijalle ja voittamaan huolemme lasten turvallisuudesta, mutta nämä seikat kuitenkin estävät lapsia leikkimästä ulkona ja toteuttamasta jäsentymättömiä leikkejä.

Maailmanlaajuisia lukuja

  1. 79% äideistä on sitä mieltä, ettei heidän kotimaassaan painoteta lasten mahdollisuutta oppia leikin ja muiden jäsentymättömien toimintojen kautta

  2. 77% % on huolissaan siitä, että lapset kasvavat liian nopeasti.

  3. 92% äideistä toteaa, että heidän velvollisuutensa vanhempina on taata lapselle oikeus lapsuuteen.

  4. 73% sanoo, että jos heidän lapsensa saisivat valita, nämä leikkisivät mieluummin ulkona kuin

  5. 54% äideistä haluaa antaa lapsilleen enemmän aikaa olla lapsi.

Omon toimet kokemukseen perustuvan leikin osalta ja yhteistyö lasten kehityksen asiantuntijoiden kanssa on tuottanut kokoelman sisä- ja ulkoleikkejä, joiden avulla lapsi saa mahdollisuuden oppia uutta ja pitää samalla hauskaa.